Huishoudelijk Reglement

Zomergo en Wintergo zijn kampen met een veilige, tolerante sfeer, open voor gospelers en spellenliefhebbers van alle leeftijden. We verwachten dat je eraan bijdraagt om dit karakter te behouden. Het is belangrijk dat je je eigen rommel opruimt en af en toe meehelpt met huishoudelijke en educatieve taken. Houd ook rekening met elkaar door op de gangen bij de slaapzalen geen herrie te maken.

Voor het gotoernooi geldt het wedstrijdreglement van de Gobond.

De organisatie kan bij wangedrag (na waarschuwing) deelnemers wegsturen en/of schorsen.

Mochten voorgaande regels niet voldoende zijn, dan beslist de organisatie.